Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja

Hakeminen

Haluatko tehdä merkityksellistä työtä ihmisten parissa? Onko sinulla halu auttaa muita?

Lähihoitajan opinnoissa opiskellaan monipuolisesti ihmisen kasvuun ja kehitykseen, sairauteen ja sairauden hoitoon sekä ihmisen toimintakykyyn vaikuttavia asioita. Opinnoissa tutuksi tulevat asiakkaan ohjaaminen ja tukeminen erilaisissa toimintaympäristöissä. Opit, miten voit motivoida asiakasta edistämään terveyttään ja saat kattavan tietopohjan myös perushoidosta ja lääkehoidon toteuttamisesta. Sinulle tulevat tutuksi myös ammattietiikka, alan keskeinen lainsäädäntö, palvelujärjestelmät sekä tukimuodot. 

Lähihoitajana työskentelet lähellä ihmistä, osana hänen arkeaan. Osaat tukea kokonaisvaltaisesti asiakasta tai potilasta päivittäisissä toiminnoissa. Osaat toimia suunnitelmallisesti eri toimintaympäristöissä, esimerkiksi päiväkodeissa, palvelutaloissa, sairaaloissa, lastensuojelussa tai kehitysvammaisten asumisyksiköissä.  Osaat toimia eettisten periaatteiden mukaisesti, sekä kuunnella ja lähestyä asiakkaita empaattisesti. Osaat myös toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä 

Koulutuksen sisältö ja muodostuminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa yhdessä suunnitellaan ja sovitaan mm. hankittavasta osaamisesta ja sen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, kuten erityisestä tuesta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena, joka edellyttää työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Meillä voit siis joustavasti opiskella ja opinnot voi aloittaa myös verkko-opinnoilla. 

Uuden osaamisalan opiskelu?

Oletko jo lähihoitaja, mutta haluat täydentää tutkintoasi ja lisätä entisestään työllistymisesi ja urakehityksesi mahdollisuuksia. Meillä voit tammikuussa tai elokuussa aloittaa osaamisalaopinnot lähiopetuksessa tai jos sinulla on työpaikka, niin myös oppisopimusopiskelijana. Osaamisalavaihtoehtoina meillä on lasten ja nuorten, sairaanhoidon ja huolenpidon, ikääntyneiden ja vammaistyön osaamisalat. Osaamisalaopintoihin haetaan myös jatkuvan haun kautta.

Jatko-opintomahdollisuudet  

Ammatillisista perustutkinnoista saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit jatkaa opintojasi ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin, kätilön tai sosionomin opinnoilla. Yliopistossa voit opiskella terveystieteitä. Voit syventää osaamistasi myös ammattitutkinnoilla (esim. kehitysvamma-ala, lasten ja nuorten erityisohjaaja tai perhepäivähoitaja) tai erikoisammattitutkinnoilla (esim. vanhustyö tai työvalmennus). 

Uramahdollisuudet 

Lähihoitajana työskentelet hoidon, huolenpidon, kasvatuksen, ohjauksen ja kuntoutuksen tehtävissä. Työpaikkojasi voivat olla päiväkodit, sairaalat, terveyskeskukset, kotihoito, vanhusten hoivayksiköt, palvelutalot, päivätoimintakeskukset, vammaisten hoiva- ja asumisyksiköt sekä mielenterveys- ja päihdeyksiköt. Voit myös työllistää itsesi yrittäjänä. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa  

Teemme yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK:n kanssa, jonka ansiosta sinun on mahdollista suorittaa ammattikorkeakoulun opintoja jo osana perustutkinnon opiskeluasi.

Lue lisää:

Koulutukset

 • Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

  Aloitus 30.10.2023 tai henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Pääsykokeet pidetään 10.10.2023. Opinnot järjestetään verkko-opetuksena.

  Toteutusmuodot: Verkko-opetus

  Koulutuksen sijainti: Forssa

  Koulutus alkaa: 30.10.2023

  Haku alkaa: 01.05.2023

  Haku päättyy: 01.10.2023

  Hakeudu koulutukseen

 • Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

  Aloitus 22.1.2024 tai henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Pääsykokeet pidetään 10.1.2024. Opinnot järjestetään lähiopetuksena, myös verkko-opinnot mahdollisia.

  Toteutusmuodot: Lähiopetus, Verkko-opetus, Oppisopimus

  Koulutuksen sijainti: Forssa

  Koulutus alkaa: 22.01.2024

  Haku alkaa: 21.09.2023

  Haku päättyy: 31.12.2023

  Hakeudu koulutukseen