Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja

Hakeminen

Haluatko tehdä merkityksellistä työtä ihmisten parissa? Onko sinulla halu auttaa muita? Lähihoitajan opinnoissa opit erilaisista sairauksista, anatomiasta ja asiakkaan ohjaamisesta, kuntouttamisesta. Opit terveyttä edistäviä asioita ja opit myös perushoitoa ja sairauksien hoitoa sekä lääkehoitoa. Sinulle tulevat tutuksi ammattietiikka, alan keskeinen lainsäädäntö, palvelujärjestelmät sekä tukimuodot. 

Lähihoitajana työskentelet lähellä ihmistä osana hänen arkeaan. Osaat tukea kokonaisvaltaisesti asiakasta tai potilasta päivittäisissä toiminnoissa. Osaat toimia suunnitelmallisesti edistäen asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia erilaissa toimintaympäristöissä, kuten päiväkodeissa tai vanhainkodeissa. Osaat toimia eettisten periaatteiden mukaisesti, sekä kuunnella ja lähestyä asiakkaita empaattisesti. Osaat myös toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä. 

Koulutuksen sisältö 

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa yhdessä suunnitellaan ja sovitaan mm. hankittavasta osaamisesta ja sen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, kuten erityisestä tuesta.  

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena, joka edellyttää työsuhdetta tai yrittäjyyttä, ja jonka voi aloittaa joustavasti.

Jatko-opintomahdollisuudet  

Ammatillisista perustutkinnoista saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit jatkaa opintojasi ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin, kätilön tai sosionomin opinnoilla. Yliopistossa voit opiskella terveystieteitä. Voit syventää osaamistasi myös ammattitutkinnoilla (esim. kehitysvamma-ala, lasten ja nuorten erityisohjaaja tai perhepäivähoitaja) tai erikoisammattitutkinnoilla (esim. vanhustyö tai työvalmennus). 

Uramahdollisuudet 

Lähihoitajana työskentelet hoidon, huolenpidon, kasvatuksen, ohjauksen ja kuntoutuksen tehtävissä. Työpaikkojasi voivat olla päiväkodit, sairaalat, terveyskeskukset, kotihoito, vanhusten hoivayksiköt, palvelutalot, päivätoimintakeskukset, vammaisten hoiva- ja asumisyksiköt sekä mielenterveys- ja päihdeyksiköt. Voit myös työllistää itsesi yrittäjänä. 

Forssan ammatti-instituutissa sinulla on hyvät kansainvälistymisen mahdollisuudet: sinun on mahdollista suorittaa kieli- ja kulttuuriopintoja, lähteä ulkomaanvaihtoon tai opintomatkoille sekä osallistua lukuisiin kotikansainvälisyystapahtumiimme.  

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa  

Teemme yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK:n kanssa, jonka ansiosta sinun on mahdollista suorittaa ammattikorkeakoulun opintoja jo osana perustutkinnon opiskeluasi. Yhteistyöoppilaitoksemme Laurean AMK-opintoihin voit aluksi tutustua helposti kurkistusopintojen kautta. Väyläopinnoissa voit aloittaa AMK-opinnot jo toisen asteen opiskelun aikana.

Kauttamme on myös mahdollista päästä opiskelijavaihtoon, suorittaa kaksoistutkinto tai yhdistää opiskelu ja täysipainoinen harjoittelu sekä kilpaileminen Urheiluakatemian ansiosta.

Lue lisää:

Koulutukset

 • Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

  Pääsykokeet vk 41, aloitus 30.10 verkko tai monimuoto-opintoina.
  Elokuussa alkavassa ryhmässä vielä myös tilaa, jos haluat aloittaa lähihoitaja opinnoissa lähiopetuksessa elokuussa, laitathan hakemuksen mahdollisimman pian.

  Toteutusmuodot: Verkko-opetus, Monimuoto

  Koulutuksen sijainti: Forssa

  Koulutus alkaa: 30.10.2023

  Haku alkaa: 01.05.2023

  Haku päättyy: 02.10.2023

  Hakeudu koulutukseen