TUVA-koulutus

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus aikuisille, työvoimakoulutus

Tutkintoon valmentava koulutus on sinulle, joka kaipaat apua uuden alan ja ammatin löytämisessä.

Aikuisten TUVA-koulutus on tarkoitettu niille henkilöille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa.

Tutkintoon valmentava koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on tarve valmentavaan koulutukseen ennen ammatillisten opintojen aloittamista. TUVA-koulutuksessa opiskelijoita ohjataan hakemaan omaa kiinnostusta vastaavaan ammatilliseen koulutukseen. Koulutuksen aikana käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja opiskella tavoitteena siirtyä tutkintokoulutukseen. Opettajan ohjaus ja apu on tiivistä ja yhdessä opiskelijan kanssa mietitään henkilökohtaista opintopolkua Koulutukseen vaaditaan vähintään B1.1. tason kielitaitoa.

Sisältö

Opiskelijan yksilölliset valinnat ja koulutuksen osien laajuudet määritetään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOKSin mukaan. Opinnot ovat laajuudeltaan 19 – 38 viikkoa.

Yhteinen koulutuksen osa on

· Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (2 -10 viikkoa)

Valinnaiset koulutuksen osat (valitaan vähintään 2)

· Perustaitojen vahvistaminen (1- 30 viikkoa)
· Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
· Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)
· Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus (1-20 viikkoa)
· Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (1-20 viikkoa)
· Valinnaiset opinnot (1-10 viikkoa)

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN POLKU
Ammatillisiin opintoihin tutustuminen ja niihin liittyvien opintojen tekeminen (ammatillisia perustutkintojen tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueita).

TYÖELÄMAPAINOTTEINEN POLKU
Työelämätaidot ja työpaikalla tapahtuva oppiminen erilaisissa oppimisympäristöissä.

KIELITAIDON VAHVISTAMISEN POLKU
Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille.
Jatko-opintoihin vaadittavan kielitaidon saavuttaminen.

Haku ja valinta

Koulutukseen on jatkuva haku.

Täytä hakemus ’Hae tähän koulutukseen’ -painikkeen kautta tai jätä paperihakemus TE-toimistoon. Paperihakemuksen löydät osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla TEM601. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen koulutuksen hakuajan päättymistä. Osa hakijoista kutsutaan valintatilaisuuteen koulutushakemuksen perusteella, joten hakemus kannattaa täyttää huolellisesti. Kerro hakemuksen tarkemmissa perusteluissa, miksi olet kiinnostunut kyseisestä koulutuksesta.

Hakijat kutsutaan haastatteluun sekä tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

Lisätietoja koulutuksesta antavat opettaja Sanna Toukkari sanna.toukkari@lhkk.fi , puh. 040 7051 418 ja opinto-ohjaaja Miia Ojala miia.ojala@lhkk.fi, puh. 040 3474 075.