Työvoimakoulutus

Varastonhoitajan koulutus / Logistiikan osatutkinto, työvoimakoulutus

Varastoalan koulutus on suunnattu logistiikka-alasta kiinnostuneille, jotka haluavat työskennellä itsenäisesti erilaisissa vastaanotto- ja lähetystehtävissä. Varastoalan tehtäviä on teollisuuden ja kaupan alalla sekä julkisella sektorilla. Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät, työttömyysuhan alaiset sekä lomautetut henkilöt, joilla on koulutustarve ja kiinnostus tälle alalle ja jotka soveltuvat työskentelemään varastoalalla. Odotamme sinulta motivaatiota oppia uutta ja halua toimia alan työtehtävissä.

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on antaa riittävät tiedot ja taidot toimiakseen varastoalalla. Koulutus pitää sisällään yleisiä työelämän osaamisvaatimuksia kuten tietotekniikka ja asiakaspalvelu, alakohtaista opetusta logistiikan perusteista, varastointiin liittyvät tehtävät, kuten tavaran hyllyttäminen, ajoneuvon purkaminen ja lastaaminen sekä trukilla ajaminen. Koulutuksen aikana suoritetaan myös alalla tarvittavat korttikoulutukset mm. työturvakortti ja EA-1. Koulutukseen sisältyy työssäoppimisjakso, joka suoritetaan alan tehtävissä.

Opiskeluaika määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Koulutus sisältää lähiopetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutuksessa tavoitteena on suorittaa logistiikan perustutkinnosta seuraavat osat:

  • Tavaran vastaanotto ja säilytys
  • Tavaran keräily ja lähetys
  • Työkoneiden käyttö ja huolto

Lisätiedot

Koulutus alkaa 18.11.2024

Haku päättyy 28.10.2024