Ajankohtaiset

Olemme saaneet palautetta!

avatar

Tanja 01.8.2021

Pyysimme keväällä palautetta opiskelijoiltamme sekä heidän huoltajiltaan. Lisäksi OPH pyytää Amis-palautetta valtakunnallisesti kaikilta opintonsa aloittaneilta sekä tutkinnon tai osatutkinnon suorittaneilta opiskelijoilta. Kiitämme saamastamme palautteesta, se on meille ensiarvoisen tärkeää!

Olemme analysoineet tuloksia eri työryhmissä ja kyselyjen vastausten avulla pystymme kehittämään toimintaamme ja vastaamaan opiskelijoidemme tarpeisiin paremmin. Tulemme palautteiden pohjalta mm. lisäämään opintojen alkuvaiheen tiedottamista sekä koulun ja huoltajien välistä viestintää ja yhteistyötä, järjestämään kotiväenillan, aloittamaan laajennetut HOKS -keskustelut, lisäämään alkuvaiheen tiedottamista sekä järjestämään opiskelijoille enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa ja antaa palautetta.

Opiskelijoiden ääni on meille tärkeä. Opiskelijat toivoivat voivansa vaikuttaa enemmän oppilaitoksemme toimintaa. Aloitammekin opiskelijoiden keskustelutilaisuudet, joissa haluamme kuulla opiskelijoiden odotuksia ja toiveita, joiden pohjalta voimme kehittää toimintaamme entistä paremmaksi. Keskustelutilaisuudet pidetään syksyllä toisen vuoden koulutusaloittain perustutkinto-opiskelijoille ja keväällä 2022 ensimmäisen vuoden perustutkinto-opiskelijoille sekä ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkinnon opiskelijoille. Keskustelutilaisuuksiin osallistuvat opiskelijoiden lisäksi rehtori, opiskelijapalveluiden johtaja, kuraattorit ja opiskelijakunnan hallituksesta kaksi opiskelijaa. Paikkana on C-rakennuksen ravintola.

Syksyn keskustelutilaisuuksien aikataulut toisen vuoden opiskelijoille:

  • Auto, logistiikka ja nosturi 1.9.2021 klo 9.15-10
  • Talotekniikka, kiinteistö ja puhdistuspalvelut 22.9. 2021 klo 9.15-10
  • Catering ja elintarvike 29.9.2021 klo 9.15-10
  • Media ja tieto- ja viestintätekniikka 6.10.2021 klo 9.15-10
  • Sosiaali, terveys ja kasvatus 27.10.2021 klo 9.15-10
  • Sähkö, rakennus ja pinta 3.11.2021 klo 9.15-10
  • Metalli ja tekninen suunnittelu 17.11.2021 klo 9.15-10
  • Liiketoiminta 24.11.2021 klo 9.15-10
  • Keramiikka, kosmetologit, luonnonvara-ala ja matkailu 2.12.2021 klo 9.15-10

Tervetuloa vaikuttamaan toimintaamme!

Lisätietoja

Rehtori Heli Elo-Vuola
p. 040 7130 580
heli.elovuola@lhkk.fi