Ajankohtaiset

Oppisopimusviikon Fai:n tekijätyypit on valittu

avatar

Tanja 07.10.2020

Valtakunnallisen oppisopimusviikon kunniaksi vuoden 2020 ansioituneiksi oppisopimuksen tekijätyypeiksi Fai:ssa on valittu Anneli Kaseva ravitsemisalalta ja Markus Saarinen autoalalta. Diplomin perusteena oli, että henkilö on työskennellyt ansiokkaasti ja asiakaslähtöisesti oppisopimuskoulutuksen edistämistyössä.

Hyvien ehdotusten joukosta esiin nousivat Annelin ja Markuksen tekemä työ oppisopimuskoulutuksen edistämisessä. Perusteena valinnoille oli mm. osaaminen tunnistaa opiskelijoiden yksilölliset urapolkumahdollisuudet, opiskelijoiden tukeminen ja kannustaminen uralla eteenpäin, opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen sekä halu oppia uutta ja tehdä asiat oikein. Myös rohkeasti avun kysymistä tarvittaessa arvostettiin.

Anneli on työskennellyt Fai:ssa sekä ammatillisena ohjaajana että tarvittaessa opettajan sijaisena. Ammatillisen ohjaajan panostus opiskelijan tukemiseen yksilöllisellä urapolulla eteenpäin on merkittävä. Onnistuminen onkin tiimityötä, johon tarvitaan kaikkien panostusta, jotta tavoitteet saavutetaan. Opiskelijoiden henkilökohtaista kohtaamista Anneli pitää tärkeänä ja hän arvostaa, että valinta kohdistui juuri ammatilliseen ohjaajaan.

Markus arvostaa työelämälähtöistä asennetta, ja pitää oppisopimusopiskelijoita tärkeänä yhdyssiteenä työelämän ja oppilaitoksen välillä. Tiimityö työelämän ja oppilaitoksen välillä tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeätä. Oppisopimuskoulutus on Markuksen mukaan nimenomaan tekijätyyppien tapa oppia. Hän nostaa saamansa maininnan oppisopimuskoulutuksen tekijätyypiksi myös koko oman työyhteisönsä saavutukseksi.

Molemmille valituille tärkeätä työssä on myös opiskelijoiden aito kohtaaminen ajan kanssa.

Lämpöiset onnittelut Annelille ja Markukselle!