Yleinen

​Tietoa työelämässä oppimisesta koulutus- ja oppisopimusopiskelijoille sekä heidän työnantajilleen

avatar

Tanja 16.4.2020

Tiedote 16.4.2020

Työelämässä oppiminen koulutus- tai oppisopimuksella jatkuu erikoistilanteessa mahdollisuuksien mukaan. Osaamisen osoittaminen tapahtuu yhä näytöissä tai muilla tavoin. Nykylain mukaan ammatillisessa koulutuksessa on mahdollisuus toteuttaa opetus tarkoituksenmukaisesti katsotuissa oppimisympäristöissä ja joustavilla aikataulutuksilla. Korona-viruksen aiheuttamassa erikoistilanteessa työelämän ja oppilaitoksen ympäristöt eivät ole käytettävissä normaaliin tapaan. Tilanteeseen etsitään uusia, sopivia ratkaisuja yhteistyössä työpaikkaohjaajien kanssa.

  • Työelämässä oppimista suositellaan jatkettavaksi, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja opettaja ja työnantaja arvioivat, että työympäristö on turvallinen opiskelijalle.
  • Koulutusalat ovat hyvin erilaisia ja ensisijaisesti edetään työpaikan ohjeiden mukaisesti. Jos opiskelu työpaikalla keskeytyy, opettaja suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa vaihtoehtoisia tapoja osaamisen hankkimiseen.
  • Jos työelämässä oppimista on mahdollista siirtää myöhempään ajankohtaan ilman, että se viivästyttää kohtuuttomasti opiskelijan valmistumista, voidaan sopia työnantajan kanssa uudesta ajankohdasta.
  • Tavoitteena on, että opiskelijan opinnot jatkuisivat ilman tarpeettomia viivästyksiä myös silloin, kun opiskelua työpaikalla ei voi jatkaa.
  • Ohjauksessa hyödynnetään tarkoituksenmukaisia etäohjausmenetelmiä.
  • Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) ja päivitetään sopimuksiin.

Oppisopimusopiskelijan lomauttaminen

Työnantajalla on 1.4.2020 alkaen oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Muutos on voimassa kolme kuukautta 30.6. 2020 asti.

Työsopimuslaissa säädetään perusteista, joilla työntekijä voidaan lomauttaa. Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevä voidaan lomauttaa, kun työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen tai työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta.

Muutosta ei sovelleta julkisella sektorilla. Näin ollen julkisen sektorin työantajat voivat lomauttaa palveluksessaan olevan määräaikaisen työntekijän jatkossakin vain silloin, jos määräaikaisessa työsuhteessa oleva tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työantajalla olisi oikeus lomauttaa kyseinen vakituinen työntekijä.

Opiskelu lomautuksen aikana

Lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Lomautetuilla säilyy työttömyysturvalaissa tarkoitettu velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä.  Muutos on väliaikainen ja sillä tuetaan lomautettujen toimeentulon turvaamista ja sujuvoitetaan työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoa työ- ja elinkeinotoimistoissa COVID-19-pandemian aikana.

Työttömyysturvalaki tuli voimaan 1.4.2020 ja se on voimassa 31.7.2020 asti. Lakia sovelletaan lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen.

Lomautuksen aikana opiskelija ei menetä opiskeluoikeuttaan vaan pysyy edelleen Forssan ammatti-instituutin opiskelijana. Keskeytyksen aikana opiskelijalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan etäopintoja, ja HOKSia päivitetään tarvittavilta osin.

Opiskelijan tulee lomautustilanteessa ilmoittautua TE-palveluihin

Opiskelijan kannattaa ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi ja toimittaa työnantajalta saamansa lomautusilmoitus TE-palveluihin heti ilmoituksen saatuaan. Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti Oma-asiointi-palvelun kautta.

Mahdollistamme opintojesi jatkumisen myös lomautustilanteissa, otathan lomautusilmoituksen saatuasi yhteyttä vastuuopettajaasi.

Lisätietoja työelämässä oppimisen erityistilanteista voit kysyä


koulutussihteeri Elina Kaislasalo, puh. 050 5962 833
sähköpostit etunimi.sukunimi@lhkk.fi