Sosiaali- ja terveysala

Hoiva-avustaja koulutus

Haluatko työn, joka on merkityksellistä ja vastuullista? Kiinnostaako sinua työskentely ikääntyneiden ihmisten parissa? Onko sinulla työkokemusta vai työskenteletkö tällä hetkellä ikääntyneiden hoiva- ja hoitotyössä?  

Toteutus  

Hoiva-avustajakoulutuksen suorittaneet voivat työskennellä avustavissa tehtävissä esimerkiksi ikääntyneille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa, hoivakodeissa ja asumispalveluyksiköissä. Hoiva-avustajan työ sisältää erilaisia avustavia tehtäviä asiakkaiden arjessa ja perushoidossa esimerkiksi avustamista kodinhoidossa, ruokailuissa, hygienian hoidossa, vaatehuollossa, ulkoilussa, viriketoiminnassa ja puhtaanapidossa.  
  
Hoiva-avustajakoulutuksessa suoritetaan seuraavat tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta:

  • Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen 20 osp
  • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 25 osp
  • Asiakkaan toimintakyvyn vahvistaminen 15 osp
  • Ytoista Työelämässä toimiminen 2 osp, johon kuuluu teoriaopetusta ja viikon työelämäjakso sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin tutustuen.

Kustannukset opiskelijalle 

Koulutuksen voi suorittaa omaehtoisena opiskeluna tai oppisopimuskoulutuksena. Koulutus on maksutonta. 

Opiskelun henkilökohtaistaminen 

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opiskelun sisältö ja aikataulu sekä näytöt. Sinulla on mahdollisuus jatkaa opiskelua lähihoitajaksi. 

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon koulutukseen liittyy terveydentilavaatimuksia.