Ideasta tuotteeksi – tällaista syntyy monialaisella yhteistyöllä

Keramiikkaosaston opiskelijaryhmällä oli keväällä tehtävänä suunnitella Forssan ammatti-instituutille tuotteen prototyyppi, jonka valmistusprosessi on mahdollista toteuttaa jatkossa ryhmätyönä. Toteutukseen valittiin Fai -tekstillä varustettu, pieni keraaminen avaimenperä, jossa yhdistyi hyvin tehtävän asettamat tavoitteet: kestävä kehitys, materiaalinkierrätys sekä tuotteen valmistus sarjatuotantona. 

Idea tuotteeseen syntyi koulun pihapiirin avainaiheisesta veistoksesta, joka taas viittaa FAI:n sloganiin Avain ammattiin. Avaimenperien valmistukseen päätettiin käyttää uusiosavea eli kuivuneista savijämistä uudelleen kierrätettyä massaa ja työt lasittaa keramiikan ruiskulasituskaapin saostusaltaaseen kertyvällä lietteellä, joka muuten päätyisi ongelmajätteisiin. 

Sarjatuotannon toteuttamisessa hyödynnettiin myös muiden tiimien monipuolista osaamista: metallipuoli suunnitteli ja valmisti metallisen stanssin, jonka avulla avaimenperän muoto saatiin helposti leikattua savesta. Viestintätiimi suunnitteli ja teknologiaosaamisen tiimi valmisti 3D-tulostusta hyödyntäen Fai-leimasimen, jonka avulla voitiin varmistaa tasalaatu sarjatuotannossa tekijästä riippumatta. 

Lopputuloksena syntyi upea keraaminen avaimenperä, jota on tarkoitus valmistaa myyntiin. Seuraavaksi on tarkoitus tiimien yhteistyössä miettiä mitä muita tuotteita voisimme tästä idea-aihiosta rakentaa omana työnä tai esimerkiksi Forssan seudun työpajoja hyödyntäen.